امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که دامین(های) خود را نزد شرکت داخلی و یا خارجی دیگری ثبت نموده و هم اکنون می خواهید برای بهره مندی از خدمات رسانگار آن را به حساب کاربری خود در رسانگار انتقال دهید از طریق لینک زیر اقدام نمائید

مشاهده قیمت انقتال و تمدید دامنه های جهانی  مشاهده توضیحات و شرایط انقتال و تمدید دامنه در رسانگار    

تعرفه ثبت/تمدید دامنه‌های استاندارد (gTLD,ccTLD)

ردیف نام پسوندقیمت ثبت سالانهقیمت تمدید سالانهحداکثر دوره قابل ثبتثبت آنلاین
1 COM. 39,900 39,900 10 سال ثبت آنلاین دامنه .COM
2 NET. 39,900 39,900 10 سال ثبت آنلاین دامنه .NET
3 ORG. 39,900 39,900 10 سال ثبت آنلاین دامنه .ORG
4 CO. 39,900 39,900 5 سال ثبت آنلاین دامنه .CO
5 IR. 4,900 5,100 5 سال ثبت آنلاین دامنه .IR

تعرفه ثبت/تمدید دامنه‌های جدید (NEW TLD's)

 

ردیف پسوند قیمت ثبت سالانه قیمت تمدید سالانه حداکثر مدت تمدید و ثبت ثبت آنلاین
1 .academy 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .academy
2 .agency 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .agency
3 .associates 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .associates
4 .bar 309400 309400 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .bar
5 .bargains 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .bargains
6 .bike 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .bike
7 .blackfriday 171312 171312 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .blackfriday
8 .boutique 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .boutique
9 .builders 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .builders
10 .cab 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cab
11 .camera 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .camera
12 .camp 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .camp
13 .capital 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .capital
14 .cards 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cards
15 .care 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .care
16 .careers 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .careers
17 .cash 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cash
18 .catering 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .catering
19 .center 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .center
20 .cheap 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cheap
21 .christmas 137992 137992 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .christmas
22 .cleaning 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cleaning
23 .clinic 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .clinic
24 .clothing 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .clothing
25 .club 61880 61880 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .club
26 .codes 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .codes
27 .coffee 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .coffee
28 .community 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .community
29 .company 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .company
30 .computer 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .computer
31 .condos 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .condos
32 .construction 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .construction
33 .contractors 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .contractors
34 .cool 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cool
35 .cruises 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .cruises
36 .dating 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .dating
37 .dental 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .dental
38 .diamonds 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .diamonds
39 .directory 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .directory
40 .discount 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .discount
41 .domains 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .domains
42 .education 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .education
43 .email 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .email
44 .engineering 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .engineering
45 .enterprises 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .enterprises
46 .equipment 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .equipment
47 .estate 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .estate
48 .events 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .events
49 .exchange 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .exchange
50 .expert 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .expert
51 .exposed 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .exposed
52 .fail 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .fail
53 .farm 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .farm
54 .financial 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .financial
55 .fish 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .fish
56 .fitness 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .fitness
57 .flights 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .flights
58 .florist 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .florist
59 .foundation 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .foundation
60 .fund 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .fund
61 .furniture 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .furniture
62 .gallery 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .gallery
63 .gift 88488 88488 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .gift
64 .glass 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .glass
65 .graphics 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .graphics
66 .gripe 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .gripe
67 .guitars 137992 137992 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .guitars
68 .guru 119000 119000 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .guru
69 .holdings 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .holdings
70 .host 374088 374088 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .host
71 .house 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .house
72 .industries 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .industries
73 .ink 117048 117048 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .ink
74 .institute 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .institute
75 .international 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .international
76 .investments 350288 350288 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .investments
77 .kitchen 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .kitchen
78 .land 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .land
79 .lease 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .lease
80 .lighting 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .lighting
81 .limited 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .limited
82 .limo 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .limo
83 .maison 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .maison
84 .management 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .management
85 .marketing 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .marketing
86 .media 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .media
87 .partners 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .partners
88 .parts 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .parts
89 .photo 137992 137992 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .photo
90 .photography 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .photography
91 .photos 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .photos
92 .pics 88488 88488 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .pics
93 .pictures 42792 42792 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .pictures
94 .plumbing 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .plumbing
95 .press 293168 293168 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .press
96 .productions 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .productions
97 .properties 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .properties
98 .recipes 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .recipes
99 .reisen 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .reisen
100 .rentals 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .rentals
101 .repair 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .repair
102 .report 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .report
103 .rest 150368 150368 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .rest
104 .schule 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .schule
105 .services 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .services
106 .Sexy 88488 88488 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .Sexy
107 .shoes 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .shoes
108 .singles 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .singles
109 .solar 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .solar
110 .solutions 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .solutions
111 .supplies 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .supplies
112 .supply 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .supply
113 .support 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .support
114 .surgery 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .surgery
115 .systems 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .systems
116 .tattoo 137992 137992 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .tattoo
117 .tax 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .tax
118 .technology 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .technology
119 .tienda 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .tienda
120 .tips 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .tips
121 .today 82300 82300 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .today
122 .tools 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .tools
123 .town 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .town
124 .toys 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .toys
125 .training 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .training
126 .university 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .university
127 .vacations 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .vacations
128 .ventures 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .ventures
129 .viajes 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .viajes
130 .villas 191780 191780 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .villas
131 .vision 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .vision
132 .voyage 177500 177500 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .voyage
133 .watch 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .watch
134 .website 88488 88488 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .website
135 .wiki 117048 117048 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .wiki
136 .works 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .works
137 .wtf 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .wtf
138 .xyz 47552 47552 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .xyz
139 .zone 120380 120380 تا اطلاع ثانوی دوره های یک ساله ثبت آنلاین دامنه .zone
 
 

 

 • در خصوص ثبت دامنه های اینترنتی موارد زیر شایان ذکر است
  • توجه داشته باشید پس از ثبت و پرداخت دامنه امکان لغو سفارش ، تغییر نام دامنه و همچنین عودت وجه پرداختی برای ثبت به دلیل پرداخت مبلغ به رجیستار بین المللی وجود ندارد..
  • برای ثبت دامنه های ایران باید شناسنه (Handle) در سایت NIC.ir داشته باشید ،برای ساخت شناسه NIC اینجا کلیک کنید 
  • برای ثبت دامنه های .co.ir و یا هر دامنه ای غیر از .ir لازم است تا شناسه شما مطابق پسوند انتخابی توسط موسسه فیزیک نظری تائید شود ، به عنوان مثال برای ثبت دامنه .ac.ir لازم است تا هویت حقیقی و یا شخصی شما به عنوان یک مرکز آموزشی طی نامه نگاریهای NIC تائید شود.
  • قیمت های ذکر شده در بالا مقطوع می باشد ، در صورتی که نیاز به ثبت تعداد زیادی دامنه با قیمت کمتر دارید برای قیمت کمتر تیکت ارسال نمائید
  • برای مشاهده قیمت ثبت دامنه با طول تمدید بیشتر روی نام دامنه کلیک کنید

 

در صورتی که شما ارائه کننده خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه هستید برای دریافت نمایندگی ثبت دامنه های اینترنتی  به صفحه ریسلری ثبت دامنه مراجعه کنید

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

درخواست ثبت رسانگار در سایت جدید ساماندهی در حال بررسی است