امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اجاره فضای نگهداری سرور ( کولوکیشن)

 

در حال حاضر با توجه به تغییرات شرایط و مفاد قرارداد رسانگار با مراکز داده ارائه سرویس و خدمات به مشتریان جدید در این بخش متوقف شدهاست .

بزودی اطلاعات و شرایط جدید ارائه خدمات در دیتاسنترهای ایران در این صفحه درج خواهد شد

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

درخواست ثبت رسانگار در سایت جدید ساماندهی در حال بررسی است