امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

آشنایی با تکنولوژی ، مقایسه و مشخصات پردازنده های سرور

 

 

 
ردیف مدل پردازنده نوع پردازنده Code Name Core/Thread Core Ferequency # CPU حداکثر مقدار رم قابل آدرس‌دهی

رتبه در سایت

Cpubenchmark.net

1 Intel Pentium     2/2   1 CPU 32GB -
2 Intel Pentium Desktop Grade   2/2   1 CPU 32GB -
3 Intel Pentium Desktop Grade   /2/   1 CPU 32GB -
4 Intel Pentium Desktop Grade   2/2   1 CPU 32GB -
5 Intel Core i3 Desktop Grade   2/2   1 CPU 32GB -
6 Intel Core i3 Desktop Grade   2/2   1 CPU 32GB -
7 Intel Core i5 Desktop Grade   2/2   1 CPU 32GB -
8 Intel Core i5 Desktop Grade   4/4   1 CPU 32GB -
9 Intel Core i7 92x Desktop Grade   4/8   1 CPU 32GB -
10 Intel Core i7 2600 Desktop Grade   4/8   1 CPU 32GB -
11 Intel Core i7 3770 Desktop Grade   4/8   1 CPU 32GB -
12 Intel Core i7 4770 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
13 Intel Xeon E3-1220 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
14 Intel Xeon E3-1230 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
15 Intel Xeon E3-1240 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
16 Intel Xeon E3-1270 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
17 Intel Xeon E3-1220 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
18 Intel Xeon E3-1230v2 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
19 Intel Xeon E3-1240v2 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
20 Intel Xeon E3-1270v2 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
21 Intel Xeon E3-1240v3 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
22 Intel-Xeon-E3-1270v3 Server Grade   4/8   1 CPU 32GB -
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

درخواست ثبت رسانگار در سایت جدید ساماندهی در حال بررسی است